1111


نام برنامه: شاه رسول ( تالش)
سرپرست برنامه: فرزین اصلانی
تعداد افراد شرکت کننده: ۵۹ تن
سایر عوامل برنامه عبارت بودند از:
راهنمایان: شهاب طولگیلانی، اسماعیل یوسفی
جلودار: فرانک منصف
عقبدار: صادق موسوی
کوهیاران: مریم پورنعمت، فرانک محمدی پور، صالح غنی پور، مجید طریقی، رضا نوذری
روز جمعه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۱، اولین برنامه گروه دامون در سال جدید را با سوار کردن همنوردان در ایستگاه های از پیش تعیین شده شروع کردیم. مینی بوس ها از میدان بی بی حوریه شروع به سوار کردن همنوردان کردند و ساعت ۶ صبح از شهر انزلی به سمت رضوانشهر خارج شدیم. ساعت ۶:۲۵ چند تن از همنوردان دیگر نیز در رضوانشهر به ما محلق شدند و ساعت ۷:۴۵ بعد از اضافه شدن راهنماهای برنامه، به سمت روستای «لِر» از سمت «ماشین خانه» حرکت کردیم. مسیر آسفالته و دارای شیب بسیار کمی بود. جاده به علت قرار گرفتن در مسیر روستاهای بسیار، پر تردد بود و به علت تردد زیاد، کمی خرابی در آسفالت دیده می شد. در ساعت ۸:۲۵ در یکی از پیچ های جاده، یکی از مینی بوس ها دچار نقص فنی شد و متعاقبا گروه با مقداری تاخیر، ساعت ۱۰:۱۵ به روستا و ابتدای مسیر رسید. با تصمیم سرپرست و عوامل اجرایی و پیشنهاد راهنما، به دلیل کمبود وقت و نقص فنی مینی بوس مزبور، مسیر از سمت شاه رسول به یک آبشار تغییر کرد. پیمایش در ساعت ۱۰:۳۰ صبح شروع شد و گروه بعد از صرف صبحانه، در میان درختان با شکوفه های بهاری و با شیب ملایم شروع به حرکت کرد. در ساعت ۱۲:۱۰ به یک آبشار در منطقه ای جنگلی رسیدیم. هوا خنک و آفتابی بود. پس از صرف ناهار و استراحت و بعد از گرفتن عکس دسته جمعی، ساعت ۱۵:۰۰ برای بازگشت به روستا حرکت کردیم، ساعت ۱۶:۲۵ به روستا رسیدیم و ساعت ۲۰:۳۵ نیز وارد بندرانزلی شدیم.
گزارش: مریم پورنعمت

jpg

iiiiiiiiiii

llllllll

oooo

zzzzzzzzz